Labās prakses faktu lapas

Projekta ietvaros tika izstrādātas Labās prakses faktu lapas. Kataloga mērķis ir vienkāršā un uzskatāmā veidā parādīt Eiropas valstu pieredzi atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanā transportā un sasniegtus rezultātus.

Labās praskes faktu lapas pieejamas šeit.