Starptautiskā CONECT konference

Š.g. 15.-17.maijā norisinājās starptautiskā zinātniskā konference CONECT (Conference of Environmental and Climate Technologies). Paneļsesijā par modelēšanas rīku lietojumu ar referātu par politikas instrumentiem biometāna ražošanas atbalstam Latvijā uzstājās projekta vadītāja A.Barisa.

A.Barisa, A.Safronova, V.Kirsanovs “Future transport policy designs for biomethane promotion: A System Dynamics model”.