Publiskā lekcija “Siltumnīcefekta gāzu emisijas transporta sektorā”

Š.g. 3. aprīlī notika publiskā lekcija, kurā projekta vadītāja A.Barisa stāstīja par siltumnīcefekta gāzu emisijām un energoefektivitāti transporta sektorā. Lekcijas prezentācijas materiāls ir pieejams mājas lapas sadaļā “Rezultāti”.