RTUCON 2020

Š.g. no 5. līdz 6. novembrim norisinājās starptautiskā zinātniskā konference RTUCON (International scientific conference Power and Electrical Engineering). Paneļsesijā ar referātu par transportlīdzekļu izmaksu analīzi uzstājās projekta izpildītāja A.Safronova.

V. Kirsanovs, A. Barisa and A. Safronova “Cost-benefit assessment of electric vehicle vs internal combustion engine in Latvia”.