Dalība CONECT 2020

Š.g. no 13 līdz 15. maijam norisinājās starptautiskā zinātniskā konference CONECT (Conference of Environmental and Climate Technologies). Konferencē tika prezentēti vairāki pētījumi saistībā ar projekta “Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā” rezultātiem:

  • A. Veipa, V. Kirsanovs, A. Barisa. Techno-economical analysis of biofuel plants producing biofuels using Fisher Tropsch synthesis.
  • K. Bumbiere, A. Gancone, S. Vasarevicius, V. Kirsanovs, J. Pubule, D. Blumberga. Ranking of Bioresources for Biogas Production.
  • L. Rozentale, G.B. Mo, A. Gravelsins, C. Rochas, J. Pubule, D. Blumberga, System dynamics modeling of railway electrification in Latvia.