Sveicam A.Safronovu ar bakalaura grāda iegūšanu!

Ar prieku paziņojam, ka Rīgas Tehniskās universitātes studente A.Safronova ar izcilību aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu “Biometāna izmantošanas transportā potenciāla izvērtējums Latvijā” un ieguvusi bakalaura grādu Vides zinātnē.